Showing all 8 results

ფილტრი
კალათაში დამატება
დახურვა

აკვარიუმის გამათბობელი 100ვ

16.00 
კალათაში დამატება
დახურვა

აკვარიუმის გამათბობელი 200ვ

19.00 
კალათაში დამატება
დახურვა

აკვარიუმის გამათბობელი 25ვ

13.00 
კალათაში დამატება
დახურვა

აკვარიუმის გამათბობელი 300ვ

20.00 
კალათაში დამატება
დახურვა

აკვარიუმის გამათბობელი 500ვ

26.00 
კალათაში დამატება
დახურვა

აკვარიუმის გამათბობელი 50ვ

14.00 
კალათაში დამატება
დახურვა

აკვარიუმის თერმომეტრი

2.50 
კალათაში დამატება
დახურვა

თერმომეტრი აკვარიუმის

2.50