ანიმონდა პაშტეტი კატის, ინდაურით 100გრ

3.70 

ანიმონდა პაშტეტი კატის, ფრინველი და ხბო 100გრ

3.70 

ანიმონდა პაშტეტი კნუტის, ბატკნით 100გრ

3.70 

ანიმონდა პაშტეტი კნუტის, საქონლის ხორცით 100გრ

3.70 

ანიმონდა პაშტეტი კნუტის, ფრინველის ხორცით 100გრ

3.70 

ანიმონდა პაშტეტი სტერილიზებული კატის, ინდაური და თევზი 100გრ

3.70 

ანიმონდა პაშტეტი სტერილიზებული კატის, ინდაურით 100გრ

3.70 

მონჯე გასტრო ინტესტინალი კატის 100გრ

3.30 

მონჯე დერმა კატის 100გრ

3.30 

მონჯე რენალი კატის 100გრ

3.30 

მონჯე ურინარი კატის 100გრ

3.30