ფილტრი

პროპლანი დიდი ჯიშის ლეკვის, ქათმით 12კგ

143.00  132.00 
დახურვა

პროპლანი დიდი ჯიშის ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

37.50 62.50 
დახურვა

პროპლანი პატარა ჯიშის ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

37.50 62.50 
დახურვა

დოგ ჩაუ ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

19.50 32.50 

პედიგრი ყველა ჯიშის ლეკვის, ქათმით 13კგ

100.00  95.00 
დახურვა

პედიგრი ყველა ჯიშის ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

22.50 37.50 

პროპლანი საშ. ჯიშის ლეკვის, ქათმით 12კგ

143.00  132.00 
დახურვა

პროპლანი საშ. ჯიშის ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

37.50 62.50 
დახურვა

ჰეფიდოგი ლეკვის, ფრინველის ხორცით 1-3კგ (წონით)

14.30 42.90 

ჰეფიდოგი ლეკვის, ფრინველის ხორცით 10კგ

138.00 
დახურვა

ჰეფიდოგი პატარა ჯიშის ლეკვის, ფრინველი და ორაგული 1-3კგ (წონით)

16.80 50.40 

ჰეფიდოგი პატარა ჯიშის ლეკვის, ფრინველი და ორაგული 4კგ

63.00 
დახურვა

ჰეფიდოგი ჯუნიორი, ფრინველის ხორცით 1-3კგ (წონით)

14.30 42.90 

ჰეფიდოგი ჯუნიორი, ფრინველის ხორცით 10კგ

133.00 

4 თათი დიდი ჯიშის ლეკვის, ქათმით 14კგ

93.00 
დახურვა

4 თათი დიდი ჯიშის ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

21.00 35.00 

4 თათი ლეკვის, ქათმით 14კგ

93.00 
დახურვა

4 თათი ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

21.00 35.00 
დახურვა

გუდი ლეკვის, საქონლის ხორცით 3-5კგ

12.00 20.00 

მეგაბონი ლეკვის 20კგ

95.00