ფილტრი

დოგ ჩაუ ლეკვის, ინდაურით 14კგ

96.00  88.00 

დოგ ჩაუ ლეკვის, ინდაურით 3-5კგ (წონით)

19.50 32.50 

დოგ ჩაუ ლეკვის, ქათმით 14კგ

96.00  88.00 

დოგ ჩაუ ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

19.50 32.50 

მეგაბონი ლეკვის 20კგ

90.00 

მეგაბონი ლეკვის 3-5კგ (წონით)

15.00 25.00 

ნუტრიბესტი ლეკვის, ქათმით 15კგ

80.00 

ნუტრიბესტი ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

17.40 29.00 

პედიგრი ყველა ჯიშის ლეკვის, ქათმით 13კგ

88.00  85.00 

პედიგრი ყველა ჯიშის ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

19.50 32.50 

პროპლანი დიდი ჯიშის ლეკვის, ქათმით 12კგ

143.00  132.00 

პროპლანი დიდი ჯიშის ლეკვის, ქათმით 3-5კგ (წონით)

37.50 62.50