Showing 1–20 of 26 results

ფილტრი

ბორმანი კონსერვი ორაგულით 415გრ

2.20 

კენელს ფავორიტი კონსერვი, ქათმით 400გრ

3.20 

პედიგრი ბატკნის ხორცით სოუსში 100გ

1.05 

პედიგრი ლეკვის, ბატკნით სოუსში 85გ

1.05 

პედიგრი ლეკვის, საქ.ხორცით სოუსში 85გ

1.05 

პედიგრი საქ. ხორცით სოუსში 100გ

1.05 

პედიგრი ქათმით სოუსში 100გ

1.05 

პედიგრი ხბოს ხორცით სოუსში 100გ

1.05 

ფრისკასი ძაღლის, ბატკნით 85გ

0.90 

ფრისკასი ძაღლის, საქ ხორცი და ბატკანი 85გ

0.90 

ფრისკასი ძაღლის, საქ ხორცით 85გ

0.90 

ფრისკასი ძაღლის, ქათმით 85გ

0.90 

ფრისკასი ძაღლის, ხბოს ხორცით 85გ

0.90 

ჩაპი საქ. ხორცით, პაუჩი 100გ

0.85 

ჩაპი ქათმის ხორცით, პაუჩი 100გ

0.85 

ჩაპი ხორცის ასორტი, პაუჩი 100გ

0.85 

4 თათი ჟელე ლეკვის, ქათმით 100გრ

1.45 

ბორმანი კონსერვი იხვის ხორცით 415გრ

2.20 

ბორმანი კონსერვი საქ. ხორცით 1.25კგ

5.50  5.20 

ბორმანი კონსერვი საქ. ხორცით 415გრ

2.20