Showing 1–20 of 74 results

ამიტრაზინ ულტრა, ყურის ტკიპის სამკურნალო

6.50 

ანტიპარაზიტული ბიო სპრეი ლავანდით, ჩისტოტელი

13.50 

ანტიპარაზიტული სპრეი, ბლოხნეტი

17.00 

ანტიპარაზიტული წვეთები ძაღლის, ჩისტოტელი

2.50 

ანტიპარაზიტული წვეთები, ლეგა

2.50 

ბრავექტო 10-20კგ (Bravecto)

78.00 

ბრავექტო 2-4.5კგ (Bravecto)

74.00 

ბრავექტო 20-40კგ (Bravecto)

81.00 

ბრავექტო 4.5-10კგ (Bravecto)

76.00 

ბრავექტო 40-56კგ (Bravecto)

85.00 

დანა სპოტ ონ, ლეკვი/ძაღლი

3.50 

დასარეგულირებელი ძაღლისთვის და კატისთვის, ექს-5

10.00 

დასარეგულირებელი ძაღლისთვის და კატისთვის, სექს ბარიერი

15.00 

დასარეგულირებელი ძაღლისთვის და კატისთვის, სექს ბარიერი

13.00 

ვიტამინი ართროაქტივი სახსრების, უნიტაბსი

28.00 

ვიტამინი ბეწვის და კანის, პატარა ძაღლის, უნიტაბსი

20.00 

ვიტამინი კალციპლიუსი, უნიტაბსი

22.00 

ვიტამინი ომეგა ნეო ბიოტინით, ძაღლი

10.00 

ვიტამინი ომეგა ნეო კალოგენით, სახსრებისთვის

10.00 

ვიტამინი ომეგა ნეო ლეკვის

10.00