Showing 1–20 of 38 results

ფილტრი

ანტიპარაზიტული ბიო სპრეი ლავანდით, ჩისტოტელი

10.50 

ანტიპარაზიტული ბიო წვეთები, ძაღლის 15კგ-მდე

9.00  8.00 

ანტიპარაზიტული ბიო წვეთები, ძაღლის 30კგ-დან

9.00  8.00 

ანტიპარაზიტული სპრეი, ბლოხნეტი

15.00 

ანტიპარაზიტული სპრეი, ინსექტოლი

8.00 

ანტიპარაზიტული წვეთები ძაღლის, ჩისტოტელი

2.30 

ბრავექტო 10-20კგ (Bravecto)

77.00 

ბრავექტო 2-4.5კგ (Bravecto)

72.00 

ბრავექტო 20-40კგ (Bravecto)

80.00 

ბრავექტო 4.5-10კგ (Bravecto)

75.00 

ბრავექტო 40-56კგ (Bravecto)

83.00 

ნექსგარდი სპექტრა L, 15-30კგ (Nexgard)

29.00 

ნექსგარდი სპექტრა M, 7.5-15კგ (Nexgard)

27.00 

ნექსგარდი სპექტრა S, 3.5-7.5კგ (Nexgard)

24.00 

ნექსგარდი სპექტრა XL, 30-60კგ (Nexgard)

32.00 

ნექსგარდი სპექტრა XS, 2-3.5კგ (Nexgard)

22.00 

სკალიბორი ანტიპარაზიტული საყელო 48სმ, Scalibor

65.00 

სკალიბორი ანტიპარაზიტული საყელო 65სმ, Scalibor

75.00 

ფრონტლაინ ტრიაქტი L, 20-40კგ (Frontline)

27.00 

ფრონტლაინ ტრიაქტი M, 10-20კგ (Frontline)

24.00