Showing all 19 results

ფილტრი
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი პაშტეტი იხვით, 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი პაშტეტი საქ ხორცით, 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი პაშტეტი ქათამი და ინდაური, 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი პაშტეტი ხბოს ხორცით, 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი ჟელე ინდაურით 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი ჟელე ქათმით 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი ჟელე ხბოს ხორცით, კნუტის 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი რაგუ ბატკნით, კნუტის 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი რაგუ კალმახით 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი რაგუ კურდღლით და ინდაურით 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი რაგუ ორაგულით 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი რაგუ საქ. ხორცით და ბატკნით 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი რაგუ ქათამით, კნუტის 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი რაგუ ქათმის 85გ

1.20 
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი რაგუ, ხბოს ხორცით 85გ

1.20 
დახურვა

ვისკასი საქ. ხორცით 1-3კგ (წონით)

9.50 28.50 
ვისკასი კატის
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი საქ. ხორცით 5კგ

47.90 
დახურვა

ვისკასი ქათმით 1-3კგ (წონით)

9.50 28.50 
-4%
კალათაში დამატება
დახურვა

ვისკასი ქათმით 5კგ

50.00  47.90